Zasada działania

Pętla bluetooth indukuje pole, które jest odbierane przez słuchawkę i zamieniane na dźwięk. Oznacza to, że siła głosu w słuchawce jest zależna od odległości między pętlą a słuchawką oraz głośności ustawionej w telefonie jak i samej pętli. Zestaw nie wpływa na sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej, co oznacza, że zasięg takiej rozmowy jest nieograniczony. Pętla posiada wbudowany mikrofon, co sprawia, że komunikacja może odbywać się w obydwie strony. Mikrofon jest na tyle czuły, że powinien wychwycić nawet cichy szept.

Mikrosłuchawka

Pętla indukcyjna

Zadaniem pętli jest utrzymanie łączności między telefonem a samą mikrosłuchawką. Pętla łączy się z telefonem za pośrednictwem Bluetooth. Czas pracy pętli wynosi od 4 do 10 godzin zależnie od modelu.

Pierwsze uruchomienie (parowanie z telefonem)

Pętlę należy sparować z telefonem przed rozpoczęciem użytkowania. Zależnie od modelu pętli czynność ta sprowadza się do włączenia urządzenia i wyszukania go na liście urządzeń bluetooth w telefonie. Pętle wymagają przełączenia ich w tryb parowania. Robi się to poprzez przytrzymanie przycisku głównego lub włącznika przez około 5 sekund, aż do momentu zasygnalizowania tego stanu przez diodę led.

Upewnij się, że podczas korzystania z pętli światło diody nie będzie widoczne przez ubranie - jeśli będzie, zaklej lampkę czarną taśmą. Jeśli nie uda Ci się sparować pętli ze swoim telefonem, zadzwoń i poproś o szczegółowe instrukcje dla Twojej pętli.

Szczegółowe instrukcje na temat parowania poszczególnych pętli

Wyłączanie i włączanie pętli

O ile pętla nie posiada przesuwanego przełącznika: przytrzymaj przycisk główny lub zasilania przez kilka sekund do momentu zasygnalizowania zmiany stanu przez diodę led.

Sterowanie rozmową

Działanie przycisku głównego na pętli jest zależne od telefonu, ale zwykle:

Uwagi

Pomoc

STRONA PRODUKTU